Blog

Vítam Vás na blogu Premenná. Tento blog Vám bude prinášať malé premenné, ktoré nastali v mojom živote. Nech už to začalo akokoľvek, niečím drobným, čo už si možno moja pamäť nevie vybaviť, zmenilo to veľa v mojom živote. Preto tento blog bude slúžiť a hovoriť hlavne o tých témach, ktoré mi tieto premenné priniesli. Budete sa tu stretávať s recenziami na knihy, pretože atramentové slová sa mi vryli do duše. Budem písať aj o veciach, ktoré ma zaujmú a verím, že môžu aj vás.

Podmienky používania

Všetky články na tomto blogu sú mojím dielom a vzťahujú sa na ne autorské práva. Texty alebo ich časti možno zdieľať, šíriť, citovať a parafrázovať pre nekomerčné i komerčné účely za podmienky uvedenia autora. Fotky a obrázky neoznačené zdrojom sú taktiež mojím dielom a taktiež sa na ne vzťahujú autorské práva. Ich šírenie je možné len s uvedením autora, ich ďalšie spracovanie a následné šírenie upraveného diela je bez súhlasu autora zakázané.

V prípade, že sa moje články zakladajú na informáciách z iných materiálov, internetových, knižných či akýchkoľvek, v závere článku sú uvedené zdroje. Ak článok dopĺňajú „cudzie“ obrázky a fotografie, sú taktiež označené zdrojom (nadpis nad obrázkom „Picture from…“). Najčastejšie využívam obrázky z Pixabay.

(Podmienky používania, som s dovolením autorky Dady Barokovej použila z jej blogu.)