Knihy

Max Lucado -Neotrasiteľná nádej

V knihe Neotrasiteľná nádej, Max Lucado prináša myšlienky a príbehy postavené na jednotnom základe. Postavené na zasľúbeniach. Nielen tak hocijakých, ale na Božích zasľúbeniach, ktoré nachádzame v Biblii a povzbudzujú ľudí vo viere a v živote.

V knihe nám predstavuje 14 zasľúbení, ktoré nám majú pomôcť k obnovovaniu našej nádeje. Každá kapitola je o inom zasľúbení. V každej kapitole nachádzame okrem biblických myšlienok i osobné príbehy rôznych ľudí i samotného autora.

Asi len ťažko sa bude popisovať o čom je kniha presnejšie, pretože pripomína poviedkové knihy. Ja som k nej tiež pristupovala po kapitolách a musím povedať, že bola naozaj plná povzbudenia. Ak máte radi skutočné príbehy tak nimi je táto kniha pretkaná. Nielen príbehmi ľudí z tohto storočia ale aj z minulosti.

Autorovi sa nedá uprieť ani jeho humor alebo trochu ironické pochody. Prináša a osvetľuje 14 Božích prisľúbení o Božej spravodlivosti, o tom, že kresťania sú Božími dedičmi, modlitby veriacich majú moc, Ježiš rozumie našim ťažkostiam, lebo i on bol pokúšaný a zažíval to čo my alebo o tom, že Duch Svätý dáva veriacim silu. Toto bola len polovica prisľúbení, o ktorých sa v knihe píše, ďalšie Ti neprezradím, aby si mal trochu prekvapenia.

Páčilo sa mi, že jednotlivé kapitoly boli primerane dlhé a dobre sa čítali. Pomáhali zamýšľať sa nad vecami, teda vždy nad nejakou konkrétnou oblasťou. Prinášal osviežujúci pohľad na Božie Slovo. I keď niekedy, nebolo ich síce veľa, ale absolutistických vyjadrení, ktoré sa v knihe nachádzali sa nezhodovali s mojimi myšlienkami.

Celkovo hodnotím knihu pozitívne. Jej názov Neotrasiteľná nádej naozaj predstavuje nádej v Ježiša Krista. V knihe sú pomenované veci jasne a zreteľne a Lucado sa nesnaží veci zakryť alebo povedať jemne, aby sa nikoho nedotkol. Predstavuje svoje myšlienky spôsobom, ktorý môže otvoriť oči a pri tom viete, že na vás neútočí. Kniha nie je žiadna hlboká teológia a i bežný čitateľ príde k poznaniu a povzbudeniu. Odporúčam každému od starších teenegerov až po večné deti.

Máš rád kresťanskú literatúru alebo sa jej vyhýbaš? Siahaš aj po knihách, ktoré Ťa môžu v živote povzbudiť?

Za knihu by som rada poďakovala vydavateľstvu kumran.sk. Táto recenzia bola napísaná vďaka službe www.storpic.com.

Rada by som sa s vami na záver pozdieľala s niekoľkými myšlienkami z knihy:

Podľahli sme túžbe presadzovať samých seba a nespoliehať sa na Boha, preto je niekedy ťažké rozpoznať v nás Boží obraz.

Diabol chce váš život obrátiť naruby a chce to urobiť inkognito.

Modlitba nie je posledným útočiskom, ale prvou pomocou.

Je možné, že keď pochopíme, aký veľký je Boh, konečne si uvedomíme, akí sme malí?

Bol natoľko človekom, že sa mohol dotýkať iných. Natoľko silný, že ich mohol uzdravovať. Bol natoľko ľudský, že hovoril s prízvukom. Natoľko nebeský, že hovoril s autoritou. Natoľko ľudský, že tridsať rokov nijako nevytŕčal z radu. Natoľko mocný, že zmenil dejiny a dvetisíc rokov sa na neho nezabudlo. Stopercentný človek. A zároveň aj stopercentný Boh. (o Ježišovi)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *